- ze Szkołą Podstawową nr 16

- z Miejskim Domem Kultury

- z p. Małecką - logopedą
  • poniedziałek: 13-18
  • środa: 12-14
  • czwartek: 8-13
  • wtorek, czwartek - konsultacje na terenie placówek oświatowych

- z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kaliszu

Na terenie Poradni działają stałe punkty konsultacyjne dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w których można uzyskać porady z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych.
W ramach punktów przyjmują:

  • mgr E.Salamon - psycholog dzieci 5,6-letnich
  • mgr M.Zduńczyk - psycholog dzieci 2-4-letnich
  • mgr K.Pakuła-Sobczak - pedagog dzieci 3-6-letnich

Wizyty prosimy uzgadniać wcześniej telefonicznie pod ww nr telefonu.

Na terenie Poradni organizowana jest również bezpłatna diagnoza i terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna. O kontakt z panią logopedą mgr Magdaleną Małecką prosimy w dniach:

poniedziałek
godz: 13.00 - 17.00
wtorek
godz: 08.00 - 12.00
środa
godz: 14.00 - 17.30
czwartek
godz: 08.00 - 12.00

OPIEKUNEM Przedszkola nr 1 z ramienia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

jest pani mgr Katarzyna Pakuła Sobczak.